İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi26.10.2018
  • Kurumİstanbul Medeniyet Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar