İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi29.09.2018
  • Kurumİstanbul Medeniyet Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar