İstanbul Medeniyet Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi08.10.2019
  • Kurumİstanbul Medeniyet Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar