İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi12.12.2020
  • Kurumİstanbul Medeniyet Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrenciler için Yabancı Diller Yüksekokulunca yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ile sınavlara ilişkin uyulacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, İstanbul Medeniyet Üniversitesi yabancı dil hazırlık programlarında yürütülen yabancı dil eğitim-öğretimi ile sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar