İstanbul Medipol Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi03.11.2018
  • Kurumİstanbul Medipol Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Medipol Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; İstanbul Medipol Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar