İstanbul Medipol Üniversitesi İlaç ve Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi03.11.2018
  • Kurumİstanbul Medipol Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Medipol Üniversitesi İlaç ve Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; İstanbul Medipol Üniversitesi İlaç ve Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar