İstanbul Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.12.2018
  • Kurumİstanbul Medipol Üniversitesi

Bu Yönetmelik, İstanbul Medipol Üniversitesi birimlerinde yürütülen ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; İstanbul Medipol Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar