İstanbul Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.12.2019
  • KurumOkan Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Okan Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar ve meslek yüksekokullarında ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim ile sınavlar ve öğrenci işlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İstanbul Okan Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar ve meslek yüksekokullarında uygulanan ön lisans ve lisans öğretim programlarının düzenlenmesine, sınav ve başarının belirlenmesine, öğrenci kabulüne, öğrenime ara vermeye, diploma ve unvanlara, staj ve bitirme çalışmaları ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar