İstanbul Okan Üniversitesi Onkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi26.09.2019
  • KurumOkan Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Okan Üniversitesi Onkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin organizasyonunu, çalışma alanlarını, yönetim organlarını ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İstanbul Okan Üniversitesi Onkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar