İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUPAM) Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.03.2019
  • Kurumİstanbul Rumeli Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin (RUPAM) amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin (RUPAM) amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar