İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi22.10.2020
  • Kurumİstanbul Rumeli Üniversitesi

Bu Yönetmelik, İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar