İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Nükleer Algılayıcılar ve Robotik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi13.07.2020
  • Kurumİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Nükleer Algılayıcılar ve Robotik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Nükleer Algılayıcılar ve Robotik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar