İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi31.01.2019
  • Kurumİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar