İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ana Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi07.02.2021
  • Kurumİstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversites...

Bu Yönetmelik; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, idari ve akademik organları ile görevleri ile mali konulara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, idari ve akademik organlarına, öğretim elemanlarına, görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar