İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi18.01.2021
  • Kurumİstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversites...

Bu Yönetmelik; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar