İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi21.01.2021
  • Kurumİstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversites...

Bu Yönetmelik; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar