İstanbul Şehir Üniversitesi İslam Siyaset Düşüncesi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi08.12.2019
  • Kurumİstanbul Şehir Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi İslam Siyaset Düşüncesi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İstanbul Şehir Üniversitesi İslam Siyaset Düşüncesi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar