İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Teçhizatı Test Uygulama ve Araştırma Merkezi (DETAM) Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi26.02.2020
  • Kurumİskenderun Teknik Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Teçhizatı Test Uygulama ve Araştırma Merkezi (DETAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Teçhizatı Test Uygulama ve Araştırma Merkezi (DETAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar