İstanbul Teknik Üniversitesi Doğu Akdeniz Oşinografi ve Limnoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi06.11.2018
  • Kurumİstanbul Teknik Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan, İstanbul Teknik Üniversitesi Doğu Akdeniz Oşinografi ve Limnoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; İstanbul Teknik Üniversitesi Doğu Akdeniz Oşinografi ve Limnoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar