İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi21.04.2019
  • Kurumİstanbul Teknik Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanları, yönetim organları ile görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevleri ile çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar