İstanbul Teknik Üniversitesi Tıbbi Cihazlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi29.09.2019
  • Kurumİstanbul Teknik Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Teknik Üniversitesi Tıbbi Cihazlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İstanbul Teknik Üniversitesi Tıbbi Cihazlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar