İstanbul Ticaret Üniversitesi Fikrî Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi09.02.2010
  • Kurumİstanbul Ticaret Üniversitesi

Bu Yönetmelik, İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi Fikrî Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar