İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi02.07.2017
  • Kurumİstanbul Ticaret Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İstanbul Ticaret Üniversitesi enstitülerinde yürütülen lisansüstü eğitim programlarına kayıt ve kabul esaslarını, devam, sınavlar, tez ve başarı değerlendirmelerini, lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar