İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi22.06.2011
  • Kurumİstanbul Ticaret Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Ticaret Üniversitesinde önlisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bünyesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar