İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi24.02.2019
  • Kurumİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar