İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi29.12.2018
  • Kurumİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşanın eğitim, öğretim, uygulama ve araştırma birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar