İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi29.08.2018
  • Kurumİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşaya bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimin esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşaya bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimin esaslarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar