İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.01.2020
  • Kurumİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar