İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Kuruluşları İçin Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi22.07.2019
  • Kurumİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Kuruluşları İçin Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacı ile yayımlanmış olup; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Kuruluşları İçin Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar