İstanbul Üniversitesi Dini Musiki Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi14.01.2019
  • Kurumİstanbul Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Dini Musiki Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, İstanbul Üniversitesi Dini Musiki Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar