İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi20.05.2019
  • Kurumİstanbul Üniversitesi

Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar