İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi08.09.2016
  • Kurumİstanbul Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimin esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İstanbul Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimin esaslarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar