İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi09.12.2018
  • Kurumİstanbul Üniversitesi

Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar