İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi30.04.2017
  • Kurumİstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesine bağlı enstitülerde gerçekleştirilecek lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi enstitülerinin örgün eğitim veya uzaktan eğitim yapan lisansüstü programlarına başvuran öğrencilerin kayıt-kabul, devam, eğitim-öğretim, sınav, tez ve başarılarının değerlendirilmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar