İstinye Üniversitesi Ön Linans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğiİ

  • Mevzuat Tarihi16.08.2020
  • Kurumİstinye Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstinye Üniversitesi birimlerinde yürütülen ön lisans ve lisans eğitim ve öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; İstinye Üniversitesine öğrenci kabulü, hazırlık sınıfları dahil kayıtlı öğrencilerin ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi ve uygulanması, kayıt, staj, sınavlar, ayrılma, ilişik kesme ve diploma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar