İstinye Üniversitesi Uluslararası Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi08.02.2021
  • Kurumİstinye Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstinye Üniversitesi Uluslararası Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; İstinye Üniversitesi Uluslararası Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar