İzmir Bakırçay Üniversitesi Kalite ve Akreditasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi27.05.2020
  • Kurumİzmir Bakırçay Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İzmir Bakırçay Üniversitesi Kalite ve Akreditasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları ve yönetiminin oluşumu ile görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İzmir Bakırçay Üniversitesi Kalite ve Akreditasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetimin oluşumu yetki ve sorumluluklara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar