İzmir Bakırçay Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi17.12.2018
  • Kurumİzmir Bakırçay Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Hukuk ve Tıp Fakülteleri hariç, İzmir Bakırçay Üniversitesinin önlisans ve lisans programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim ile ölçme ve değerlendirme usul ve esaslarını belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Hukuk ve Tıp Fakültesi hariç, İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı birimlerde yürütülen önlisans ve lisans eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi, ölçme ve değerlendirme, diploma ve ayrılma işlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar