İzmir Demokrasi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi01.03.2020
  • Kurumİzmir Demokrasi Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İzmir Demokrasi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İzmir Demokrasi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar