İzmir Demokrasi Üniversitesi Enerji Çalışmaları Uygulama Ve Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi01.10.2018
  • Kurumİzmir Demokrasi Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İzmir Demokrasi Üniversitesi Enerji Çalışmaları Uygulama ve Araştırmaları Merkezi teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; İzmir Demokrasi Üniversitesi Enerji Çalışmaları Uygulama ve Araştırmaları Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar