İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi27.12.2020
  • Kurumİzmir Ekonomi Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen, yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar