İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi09.10.2017
  • Kurumİzmir Ekonomi Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar