İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi21.04.2020
  • Kurumİzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bünyesinde kurulan Medya ve İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (Medya Merkezi) faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar