İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi03.09.2013
  • Kurumİzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine bağlı birimlerde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar