İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sinir Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi02.11.2018
  • Kurumİzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine bağlı olarak kurulan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sinir Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sinir Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar