İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ana Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi30.09.2018
  • Kurumİzmir Tınaztepe Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İzmir Tınaztepe Üniversitesinin akademik, idari ve mali ilkelerini, organlarını, organlarının çalışma usul ve esaslarını ve yeterliliklerini düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; İzmir Tınaztepe Üniversitesinin yönetimine, akademik ve idari organlarına, bu organların görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar