İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi08.12.2019
  • Kurumİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Bu Yönetmelik; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar