İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kuantum Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi31.01.2021
  • Kurumİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Bu Yönetmelik; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kuantum Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kuantum Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar