İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi23.09.2018
  • Kurumİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yer alan fakültelerde yürütülen lisans düzeyindeki eğitim ve öğretimde uyulması gereken usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar