İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ulusal Kütle Spektrometre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi13.05.2019
  • Kurumİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Bu Yönetmelik; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ulusal Kütle Spektrometre Uygulama ve Araştırma Merkezi (İYTE-UKSM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ulusal Kütle Spektrometre Uygulama ve Araştırma Merkezi (İYTE-UKSM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar